خلاصه نویسی انگلیسی

انجام-خلاصه-نویسی-متون-انگلیسی

انجام نگارش خلاصه متون انگلیسی به فارسی و انگلیسی

خلاصه نویسی فارسی

خلاصه-نویسی-کلیه-متون-فارسی

انجام کلیه خدمات تحقیق کلاسی خلاصه نویسی متون فارسی

خلاصه نویسی برای حفظ

انجام-خلاصه-نویسی-کتابهای-درسی-برای-حفظ

انجام کلیه خدمات خلاصه نویسی متون فارسی و انگلیسی با هدف کمک به حفظ کردن متون


موضوعات

ما که هستیم


درباره ما


دپارتمان خلاصه نویسی
موسسه پژوهشی یاد، انجام کلیه خدمات علمی پژوهشی در سطوح مختلف دانشجویی و خلاصه نویسی تحقیقاتی
خلاصه کردن کتاب با هدف نگه داشتن زمان انجام میشود. خلاصه کردن متون خود را به ما بسپارید تا به بهترین وجه ممکن از زمان خود استفاده کنید

نشانی

تهران، میدان انقلاب
ابتدای خیابان انقلاب، پ 1330، ساختمان کتابهای جیبی، ط4، واحد11


تماس باما


www.briefing.ir
www.project123.ir
j n a v i d @ y a h o o . c o m
0912 88 99 499
02166495480
SMS: 10000100000000
تماس آنلاین در تلگرام