خلاصه نویسی انگلیسی

انجام نگارش خلاصه متون انگلیسی به فارسی و انگلیسی

خلاصه نویسی فارسی

انجام کلیه خدمات تحقیق کلاسی خلاصه نویسی متون فارسی

خلاصه نویسی برای حفظ

انجام کلیه خدمات خلاصه نویسی متون فارسی و انگلیسی با هدف کمک به حفظ کردن متون


موضوعات

ما که هستیم


درباره ما


دپارتمان خلاصه نویسی
موسسه پژوهشی یاد، انجام کلیه خدمات علمی پژوهشی در سطوح مختلف دانشجویی و خلاصه نویسی تحقیقاتی
خلاصه کردن کتاب با هدف نگه داشتن زمان انجام میشود. خلاصه کردن متون خود را به ما بسپارید تا به بهترین وجه ممکن از زمان خود استفاده کنید

نشانی

تهران، میدان انقلاب
ابتدای کارگر شمالی، ابتدای فرصت شیرازی، پ 36


تماس باما


www.briefing.ir
www.project123.ir
j n a v i d @ y a h o o . c o m
0912-8899499
02166495480
SMS: 10000100000000
تماس آنلاین در تلگرام