خلاصه نویسی

انجام کلیه خدمات دانشجویی خلاصه نویسی


موسسه پژوهشی یاد
تهران، میدان انقلاب , ابتدای کارگر شمالی، ابتدای فرصت شیرازی، پ 36
02166495480 -
jnavid@yahoo.com
www.briefing.ir
Copyright 2017. All Rights Reserved for Yad institute
Home Page   |   About Us   |   UploadFiles   |   Login&Submit   |   Contact Us